Sidhuvudbild

Kaninhålan

På Kaninhålan arbetar Lena, Maria och Anna där går barn som är mellan 3-5 år. Gemenskap är det viktigaste ordet för oss. Vi lyssnar och ser vad barnen är intresserade av att lära för att göra dagarna stimulerande. Utifrån barnens nivå arbetar vi med problembaserat lärande där barnens tankar och funderingar ligger till grund för den pedagogiska verksamheten.

I naturen eller på förskolan arbetar vi på olika sätt med drama, språk, rörelselekar, skapande, sinnesupplevelser, matematik och naturvetenskap. Allt detta ger oss gemensamma upplevelser.

Vi vill ge barnen tid att utvecklas till starka, självständiga och socialt kompetenta medmänniskor. Vi ger dem tid att prova och reflektera själva. Tid att leka och utforska sin omvärld utan att blir ledd eller avbruten. Barn lär och bearbetar upplevelser i leken, de tränar på att umgås med andra. Det tycker vi är viktigt!

Vi månar även om barnens mentala hälsa. Vi har en bra balans mellan lek, lärande och vila. En famn finns alltid till hands för tröst eller närhet. Vi har ett lugnt förhållningssätt mot varandra och lagom med aktiviteter för att kunna motverka stress. Trygghet skapar vi genom att alltid vara samma grupp med samma regler. Vi finns till hands utan att för den skull ta över.

Vi vill lyfta fram barnens positiva egenskaper istället för att komma med förbud och förmaningar. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin självständighet och känna tillit till sin egen förmåga. Varje dag ska de få möjlighet att vara sitt bästa jag.

Västerängens Naturförskola - Irsta kyrkväg 16, 72597 Västerås - Telefon: 0706007849 - E-post: forskola@vasterangen.com