Sidhuvudbild

Myrstacken

Myrstacken är vår småbarnsavdelning för de minsta barnen som är mellan 1-3 år. Idag har vi 14 barn fördelat på 3 pedagoger som alla arbetar heltid, Marie, Eva-Stina och Kristina. Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska bli sett och bekräftat varje dag. Att genom rutiner "känna igen" sin dag och att i lugn och ro få den tid som behövs för detta. Under veckan delar vi barngruppen utifrån barnens olika behov. Vi lägger stor vikt vid leken då det är de bästa sättet för små barn att lära sig om sig själva och sin omvärld. Dessutom arbetar vi temainriktat med fokus på både språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt musik och rörelse.

Västerängens Naturförskola - Irsta kyrkväg 16, 72597 Västerås - Telefon: 0706007849 - E-post: forskola@vasterangen.com