Sidhuvudbild

Styrelsen

Ordförande

Maria Lidmo

Kassör

Jon Granberg/ Petra Lindberg

Personalanvarig

Anna Brodén

Sekreterare/köansvarig

Karin Johansson

Suppleant

Olle Trollberg

Västerängens Naturförskola - Irsta kyrkväg 16, 72597 Västerås - Telefon: 021-22313 - E-post: Vasterangen.irsta@telia.com